Помеѓу небото и врвовите

Помеѓу небото и врвовите / Николас Ерон, Франција, 2017, 25“

Развојот на технологијата, овозможи производство на параглајдери кои се ултра лесни и компактни и при пакувањето зафаќаат многу мал волумен.
Кога се добри условите, веќе станува возможно да се направи некое качување со параглајдерот во ранец и потоа да се симнете со летање – и да се замислат и реализираат дотогаш неверојатно работи.
Во масивот на Мон Блан, Жулиен Ирили ги искусува можностите од оваа комбинација на пракси – сам и со своите пријатели.

Партнери

Медиуми