DREAMLAND

DREAMLAND, Станислав Бербека, Полска, 2018, 85’
Во овој документарен филм, Станислав Бербека ги оживува сеќавањата за својот татко, Мачеј Бербека. Благодарение на  раскажувањата на членовите на експедицијата, како и на сеќавањата на членовите на семејството и архивски снимен материјал (видео и аудио), можеме да добиеме подобра слика за начиниот на размислување на овој еминентен полски алпинист и патник. Помеѓу приказните за семејството, вредностите кои ги прифатил Бербека и најинспиративните експедиции, се раскажува и за последната зимска експедиција на Броад Пик. На 5ти март 2013 година, протагонистот стигнува до врвот, претворајќи го својот сон во реалност, но загинува при враќањето кон базниот камп.


Партнери

Медиуми