АИСТАН

АИСТАН, Кевин Ком, Италија, 2017, 8’

Аистан се соочува со своето внатрешно битие, осцилирајќи над празнините со грациозност и претпазливост... За да на крај заврши со еден циклус од својот живот. 

 

Партнери

Медиуми