КОН СЕБЕ

КОН СЕБЕ, Улф Вогенштајн, Германија, 2017, 12’

Во две децении ги направи едни од најтешките искачувања во светот. Некои од нив дури и бос. Во овој краток филм, полн со емпатија, 70-годишниот саксонски пионер во качувањето, Бернд Арнолд, ги поврзува своите успеси во качувањето и внатрешните искуства. Од неговото детство, преку далечните планински региони и пријателства, тој повлекува линија до својот дом во сегашноста. Визуелно резиме на саксонски песочник.
Дел од неговите искачувања:
Pumprisse - Fleischbankpfeiler, Tirol, Austria (VIII+ UIAA first free ascent)
Riders on the Storm - Central Tower of Paine, Patagonia (9/A2, UIAA)
Royal Flash - Fitz Roy, Patagonia (9, UIAA)
Pillar Rojo - Mermoz, Patagonia (9-, UIAA)
Aus dem Mauseloch - Glocke, Adersbach, Czech Republic (IXa)
Big Wall - Präsident, Czech Republic (VIIIc)

 

Партнери

Медиуми