ЈУГЕН

ЈУГЕН, Рафаел Пиз, САД, 2018, 56’

Ова е 3-годишен проект, кој ја истражува врската која ние како алпинисти и еколози ја имаме со светот на природата. Следејќи го патувањето по најразлични точки во светот, на бордерот и алпинист, Рафаел Пиз и неговиот тим и нивното влечење на опрема по разни невидени локации, тимот посветено се обидува да го фати вистинското значење на тоа да се биде едно со планината. Доживувајќи најуникатни и нераскажани приказни на еколошки свесното што живее длабоко во душата на планините, а раскажано од перспективата на легендарните луѓе кои живеат во овие места. 

 

Партнери

Медиуми