РИАФН

„РИАФН“, Ханес Ланг, Германија, 2019, 30 мин Ова е филмско патување низ звуците и пејзажите на Алпите. Идиом, песна, како и повици и команди на фармерите и сточарите се вплотуваат во филм кој е воден од локалните карактери и ритам. Помеѓу артистички идеал и документаристички реализам, музиката ни претставува утописко место ослободено од компулсивната брзина и достапноста до комуникациската технологија која го преполнува модерниот живот.

Партнери