Хамун

„Хамун“, Махди Чалани, Иран, 2017, 22 мин

Уште од самиот почеток на човековата креација, водата е најважен фактор за преживување и развој на човековите општества. Повеќето големи цивилизации, секогаш биле формирани на крајбрежјата на реки и езера, а по уништувањето на овие водени извори од најразлични причини – исто така и цивилизациите исчезнувале. Овој филм е визуелна и музичка претстава за појавата и уништувањето на една од најстарите и најнапредни човекови цивилизации во светот – во Иран.


Партнери