Предзнак

„Предзнак“, Елена Гоатели/Ангел Естебан, Италија, 2019, 14 мин

Филм за набљудувањето на летот на птиците – со цел да се чита сегашноста и да се открива иднината. Секоја година Франческа, научник и орнитолог, го анализира и проучува мигрирањето на птиците преку превојот Брокон во италијанските Доломити и ни покажува дека денес, повеќе од било кога друг пат, нашето преживување зависи на способноста да ја разбереме пораката која ни ја носат птиците.
Партнери