Бенџи

„Бенџи“, Андриус Зукас, В. Британија, 2019, 8мин

Филмот се фокусира на еден чуден карактер – Бенџи. Тој сака да качува на карпа и да биде во природа. Го прави тоа уште од своето детство, но сега тоа е и дел од неговата работа како члена на Кралското друштво за заштита на птици.


Партнери