Змиите и луѓето во Вал Гранде – неочекувани сопатници

“Змиите и луѓето во Вал Гранде – неочекувани сопатници“, Марко Тесаро, Италија, 2021, 15’

Можеби звучи чудно, но со векови луѓето им помагале на змиите. Со постепеното населување на Алпите за пасишта на стадата, се оформија чистинки и полјани, а таа бавна трансформација на пејзажот ги диверзифицираше природните живеалишта, овозможувајќи погодни услови за бројни видови – со неколку многу чудни односи.

Поддржано од:

Спонзорирано од:

Член на: