Социјалниот импакт на туризмот: анкета во регионот на Еверест

„Социјалниот импакт на туризмот: анкета во регионот на Еверест“, Робин Боустед, Непал, 2021, 8’

Го поставивме прашањето: „Дали Вашиот одмор е добра вест за локалното население?“ – проценувајќи го социјалниот импакт на туризмот во регионот на Еверест во Непар, кој е дестинација која почива на огромна интеракција помеѓу посетителите и локалното население. Исто така прашавме: 1. Од перспектива на заедница и индивидуа, кои се главните проблеми се кои се сретнувате во Вашата дестинација? 2. Дали има некој патерн или сличност помеѓу квалитетот на животот и импактите врз средината во која се живее во Вашата дестинација?
Спектакуларно снимен во Непал, во изолираните планински региони под Еверест, овој филм е направен да ве натера и самите да ги поставите тие прашања – дали Вашиот одмор е добра вест за локалното население? Ако сте инволвирани во туризмот, учествувајте и самите во оваа анкета, достапна преку овој линк: https://www.greathimalayatrail.com/myghti-tourism-survey/


Поддржано од:

Спонзорирано од:

Член на: