Испукана земја

„Испукана земја“, Махмут Таш, Турција, 2021, 5’

Мало девојче живее во едно село со својата мајка, каде изворите на вода постпено пресушуваат. Сушата има влијание на нејзината имагинација, па дури и на нејзините цртежи. Во таа ситуација, не страдаат само луѓето, туку и природата. Малото девојче сепак не губи надеж. Таа се труди да направи нешто најдобро што може – да се жртвува себе за саканата природа.

Поддржано од:

Спонзорирано од:

Член на: