„Креваса“, Марк Декосте/Бернард Гаро, Швајцарија, 2022, 12’

„Креваса“, Марк Декосте/Бернард Гаро, Швајцарија, 2022, 12’

Патување на сетилата, низ светот на глечерите и проблемите во нив.

Партнери

Поддржано од

Член на: