Жан Троиле, Секогаш авантурист

Жан Троиле, Секогаш авантурист / Себастијан Деврин, Швајцарија, 2016, 54“

Во мал шатор на 3400м, на Монт Долен, Жан Троиле, познат алпинист и планински водач се потсетува на клучните моменти во неговата кариера, придружуван од својот пријател, режисерот Себастијан Деврин, кој верно документира повеќе од 50 години од неговиот живот во планините. Во период од десет интензивни дена, Троиле го посетуваат дваесет и седум гости – да го споделат своите сеќавања и емоции.
Партнери

Медиуми