Елементите

Елементите / Томас Галасек, Чешка, 2016, 87“

Земја, вода, воздух. Три елементи, три екстремни спортови, тројца неверојатни луѓе. Четвртиот елемент гори во секој од нив.

Партнери

Медиуми