Вести

Јована Тозија / Критична маса

Јована Тозија, како претставник од „На точак“, ќе зборува за актуелните активности на „Критична маса“.

Критична Маса - до кога ќе сме критична?

Кога ќе престанеме да бидеме минимумот потребен за да се иницираат промени, туку ќе бидеме главниот двигател на промените?

Партнери

Медиуми