Помеѓу ѕидови

Помеѓу ѕидови, Јакоб Швајгофер/Јоханес Хофман/Симон Плацер (Австрија), 2020, 2

Во пролетта 2019, покрај патот кон планинскиот превој Тимелсјох во Австрија, се оформија големи снежни ѕидови. Јохана Боланос Кабрера и Јасмијн Ханегреф ги зедоа своите лонгборди и ја искористија шансата да возат надолу по патот низ тие прекрасни сцени. Брзината е тоа за што овие девојки живеат!


Партнери