Базбедност123

Базбедност123, Јулија Гутвенигер/Флориан Кофлер (Австрија), 2019, 72

Во овој филм, централната сцена е резервирана за човековата борба против природата. Преку своето визуелно патување низ Алпите, овој документарец ја набљудува работатата и истражувањата на научниците, техничарите и агенциите за справување со незгоди. Резултирачкиот тек на мерки и симулации, даваат длабок увид во еден масивен, а сепак во голема мера еден невидлив систем за безбедност...


Партнери