Каменоломи

Каменоломи, Ахиле Маури (Италија), 2020, 26

Мермерните каменоломи во Апуанските Алпи, се лабораторија за искусување на качувањето како форма за повторен развој на напуштени простори и само навидум неинтересни за „аутдор“ публиката.
Овие ѕидови даваат чувства и движења кои не можат да се најдат во друг контекст. Во исто време пак, качувањето е силата која дава знаење да се разбере тоа како човековата работа може да влијае врз природата - и да го запише тоа.

Партнери