Презентација “Ултра долги велосипедски трки без подршка"

“Ултра долги велосипедски трки без подршка" –  Игор Талевски,

Како после 20+ години мантрање „Качување, качување, качување...“, одеднаш од никаде - во светот на асвалтот. Внатрешниот, себе-надминувачки оган, во последните 3 години, го носи Игор на две тркала преку Хрватска, преку Европа, околу Холандија и оваа година - преку Америка. Преку оваа презентација, ќе имаме можност, на кратко да се запознаеме со повеќето аспекти на овие трки и дел од доживеаните искуства во нив.
 

Партнери

Поддржано од

Член на: