„Рапсодија за карпестото палче“, Лорен Шер, Нов Зеланд, 2021, 14’

„Рапсодија за карпестото палче“, Лорен Шер, Нов Зеланд, 2021, 14’

Поставен во сировата дивина на Нов Зеланд, овој филм е лично истражување на авторот, за поврзувањето помеѓу човекот и природата, преку врската со мала планинска птица.

Овој наградуван, прекрасно креиран краток филм, дава искрен поглед кон различните и понекогаш конфликтни начини, преку кои се поврзуваме со овој свет кој им припаѓа на многу видови - а не само на човекот.

 

Партнери

Поддржано од

Член на: