„Заедно за реката: Приказната за Сава“, Рожле Брегар, Словенија, 2022, 84’

„Заедно за реката: Приказната за Сава“, Рожле Брегар, Словенија, 2022, 84’

Таа засекува кањони, наплоднува полиња, создава игралишта, места за испилување и длабоки базени. Луѓето ја пијат нејзината вода, пишуваат поеми за нејзе, ја користат нејзината енергија и се борат за нејзе. Реката Сава е водена врска помеѓу четири земји и безбројни еко системи.
Пловете заедно со четворица палави кајакари, при нивното веслање преку Словенија, собирајќи при тоа примероци од водата, набљудувајќи птици и запознавајќи се со дивото минато на Сава, нејзината темна историја, шаренолика сегашности и несигурна иднина.

Партнери

Поддржано од

Член на: