„Даулагири е мојот Еверест“, Павол Барабаш, Словачка, 2021, 64’

„Даулагири е мојот Еверест“, Павол Барабаш, Словачка, 2021, 64’

Во 1984 година, Золтан Демјан, се искачи на две планини повисоки од 8000м, без користење на дополнителен кислород. Прво, тој се искачи по јужната страна на Лотце Шар, а потоа по јужниот столб на Еверест, при што временските услови, неговото симнување го прават драматично. Животната лекција се случува сепак за време на неговото прво искачување на Даулагири - во алпски стил. На вертикалниот, југо-западен столб, не само што го чека искачување со најголема тежина, туку и важна лекција која ќе го промени неговиот живот.

Партнери

Поддржано од

Член на: