Искри

„Искри“, Владимир Перовиќ, Црна Гора, 2020, 22’

Во една сурова, карстна средина, еден човек го живее својот тивок планински живот. Поминуваат денови, сезони, години... Полека, во непосредна близина, се населува еден чуден, метален сосед, кој го менува исконскиот пејзаж. Дали ќе смени нешто и во животот на овој човек...?!

Поддржано од:

Спонзорирано од:

Член на: