„Патот“, Војтек Козакиевич, Полска, 2021, 23’

„Патот“, Војтек Козакиевич, Полска, 2021, 23’

Работа и пасија. Спорт и уметност. Контрадикции кои создаваат една личност. Црно-бело патување во животот на еден човек со многу таленти.

Партнери

Поддржано од

Член на: