„Доверба“, Стефан Витс, Норвешка, 2021, 11’

„Доверба“, Стефан Витс, Норвешка, 2021, 11’

Партнери во животот, но и во спортот - двајца првокласни летачи, се обидуваaт да направат скок со одела за летање, со комбинација на движења, за кои е потребна висина од 3000 метри, но тие сакаат да го направат тоа во планински амбиент, на половина од таа висина. За ова е потребен многу краток тајминг, а и голема доверба во ова партнерство.

Партнери

Поддржано од

Член на: