„Повеќе од насока“, Петер Дипел, Германија, 2022, 20’

„Повеќе од насока“, Петер Дипел, Германија, 2022, 20’

Размислување и одвикнување од некои навики... Истражување на нови можности....
Овој филм е документарец, за пронаоѓање на начин како да се заштити тоа што го сакаме: тој ја следи врвната качувачка и екологистка, Лена Мулер, во нејзиниот нов пристап во планинските спортови. „Екопоинтот“ е качување, но при тоа не пристапувајќи со автомобил до насоките. Лена користи велосипед за да дојде до нејзините насоки од соништата, во кои се користи традиционален начин на обезбедување

Партнери

Поддржано од

Член на: