„Пренесување“, Ден Мински, Канада, 2022, 53’

„Пренесување“, Ден Мински, Канада, 2022, 53’

Кај дивите овци се случува пандемија. Заразната бактерија, позната како „мови“ (mycoplasma ovipneumoniae), е смртоносна бактерија која се пренесува од домашните на дивите овци.

Д-р Хелен Швонтџи е водечки ветеринар за диви животни за Владата на Британска Колумбија - но и самата е фармер и одгледувач на овци. Таа работи со група на пасионирани научници и волонтери, со цел да се обидат и да го спречат ширењето на оваа заразна болест.

Партнери

Поддржано од

Член на: