„Голем Град - последното скривалиште на природата“

Опис: кратко видео посветено на петнаесетгодишната работа за зачувување на популациите на шумската желка, поскокот и рибарката на преспанскиот остров Голем Град. Видеото ги презентира и новите еколошки истражувања на островот Мал Град во Албанија. Снимано е во два наврати (мај и јули) 2021 година во соработка со националниот парк „Галичица“ во рамки на проектот за зачувување на прекугранична Преспа на мрежата ПреспаНет. Видеото е подготвено во рамки на проект финансиран од фондациите Преспа-Охрид (PONT) и Ааге В. Јенсен, и поддржан од ЕуроНатур.
 
Автори: Фросина Пандурска-Драмиќанин и Тони Стојановски
Режија и монтажа: Џорџ Стамкоски
Камера и дрон: Тони Стојановски
Музика: Дејан Спасовиќ
 
производство: МЕД, март, 2022 година

Партнери

Поддржано од

Член на: