Движење низ Белото

Движење низ Белото, Ото Хеикола (Финска), 2019, 28

Кога двајца поранешни, врвни ориентационисти, ги фаќа снежно невреме во дивините на Лапонија, тие се соочуваат со невозможна задача од аспект на ориентацијата: како да дојдете до целта – а не можете да разликувате земја и небо?


Партнери