За паѓањето

За паѓањето“, Џозефин Андерсон (Канада), 2019, 14

Во овој краток документарец, три девојки зборуваат околу прифаќањето на фактот дека како професионални возачи на планински велосипед, можат да доживеат скршеници, контузии и разни оштетувања на органи од телото. Овој филм е невообичаен краток увид во внатрешните пејзажи на тие кои се внесени во оваа субкултура – каде што паѓањето е нормална работа. Преку мешањето на повредите, падовите и тивкото себе-набљудување, овој филм ни се открива како медитативна состојба на чувствата преку потребата за контрола која толку силно се појавува кога човек навистина ќе се пушти...

Партнери