„Пионери“, Алесандро Белтраме, Италија, 30’, 2022

На 10 август 2021 година, Петер Мозер поврзува шест главни врва на Пале ди Сан Мартино – во еден ден. Инспириран од пионерите на алпинизмот, Петер ја изведува оваа пречка, поминувајќи историски насоки од првите качувачи, зависејќи целосно само на своето искуство како планински водич. Соочувајќи се со планините сам, движејќи се брзо – но без присилување на искуството, ова е интимно патување за Петер, кое тој го прави со цел да ги допре корењата на алпинизмот, па и на неговиот личен алпинизам – каде истражувањето и восхитот кон природата се сеуште можни.

Партнери

Поддржано од

Член на: