„АлтаВиа 4000“, Лука Матасони и Марко Тоноли, Италија, 37’, 2023

Габриел Перензони и Никола Кастања се запознаваат за време на курс за водичи и откриваат дека имаат заеднички сон: да ги искачат сите 82 врва повисоки од 4000 метри во Алпите – сите заедно, во една сезона. 
Филмот го прикажува ова „патување“ низ Алпските џинови – авантура на себе-откривање и истражување на длабоките врски кои се развиваат во тие височини...

Партнери

Поддржано од

Член на: