„Шум“, Луана Гардино, Италија, 2022, 8'

Како минувате низ пејзаж, редифиниран по еден век ископувања?
Одговорот се добива кога се поминува во тишина. Од врвот на Монт Мањодено се гледаат три каменоломи засечени во планината. Пејзажот е груб со вознемирувачки шум. Луѓето  ја менуваат средината, работат, добиваат политичка моќ - и повторно овозможуваат тишина. На крајот, се движиме низ пејзажот со бавен напредок - низ симболот на промената во историјата, но и способноста да се сеќаваме на нејзе.


Партнери

Поддржано од

Член на: