„Над земјата, под ѕвездите“, Марк Марфи, В. Британија, 2022, 18'

„Зелен простор - Темни неба“ е проект од 2022 година, преку кој артисти, организации и луѓе од повеќе места во В. Британија, се здружуваат во акцентирањето на важноста на нашата врска со пејзажот.
Илјадници луѓе со себе понесуваа посебно дизајнирани, гео-лоцирачки лампи, низ дивите пејзажи на Британија и секој настан беше сниман од воздух - при што со светлата беа креирани разни светлосни патерни и форми...
 

Партнери

Поддржано од

Член на: