Презентации

Покрај филмска програма, Ехо организира и презентации на домашни и странски вљубеници во планините. Ви претставуваме дел од досегашните презентации:

Никола Ангелов, СД Пеони (Македонија) - НАЈДЛАБОКАТА ЈАМА во Р. Македонија

Видео презентација за најдлабоката јама во Р. Македонија, чиј отвор е откриен во текот на една од многуте македонско - словачки експедиции. Истражувањата на овој комплициран спелеолошки објект траат повеќе години со што истражени се 610 метри во вертикала и 2663 метри во хоризонтала, но истражувањата продолжуваат.Видео презентација за најдлабоката јама во Р. Македонија, чиј отвор е откриен во текот на една од многуте македонско - словачки експедиции. Истражувањата на овој комплициран спелеолошки објект траат повеќе години со што истражени се 610 метри во вертикала и 2663 метри во хоризонтала, но истражувањата продолжуваат.

Партнери

Поддржано од

Член на: