„Нупце“, Хуго Клузо, Франција, 67’, 2023

Хелиас Милеро, Фредерик Дегуле и Бенјамин Џиџоне сонуваат да искачат екстремна, првенствена насока на легендарната јужна страна на Нупце. Страна која се приближува до 8000м во срцето на Хималаите. Опсесивна потрага на тројца француски алпинисти заробени во нивната желба за врвот.

Партнери

Поддржано од

Член на: