“Легендата за Златорог“, Леа Вуцко, Словенија, 14’, 2022

Ловџија заминува во планините да го исцели своето скршено срце. По пат, не може да се ослободи од сликите на љубовта која го изневерила. Губејќи го умот, на површина излегува неговата темна страна. Сенка го води – да го убие митскиот Златорог, а тоа на крај го носи до неговиот крај.
Базиран на словенечка приказна, овој анимиран филм ја претставува приказната за лакомоста и нашиот однос кон природата. Музиката се заснова на традиционални словенечки инструменти.

Партнери

Поддржано од

Член на: