„Заштитувајќи ја реката Крупа“, Сирил Јазбец, Словенија, 4’, 2022

Додека речните корита во Западна Европа се затнуваат со илјадници брани, балканските земји се обединуваат во заштита на последните слободни реки на континентот. Пред да биде доцна... 
Во Хрватска, во туристички популарната Далмација, неколку здруженија помогнаа да се реализира долгорочна заштита на реката Крупа, што е една од првите вакви заштитнички победи во регионот...


Партнери

Поддржано од

Член на: