„Авенал“, Ана Сандрини, Италија, 60’, 2022

Каве дел Предил е границата. Сокриен е од шумите во италијанските Алпи и сега е само потсетник на тоа што некогаш бил: место на прогрес и развој.
Рудникот е единствена статичка точка во оваа мала долина, каде поминале разни империи, држави, етнички групи, луѓе... Денес, напуштен од политиката, Каве не сака да заборави и сеуште сонува за нова можност во иднината.

Партнери

Поддржано од

Член на: