„Едланже: слобода на врвот на прстите“, Нилс Мартин, Франција, 52’, 2023

10 години по неговата трагична смрт, што остана зад легендарниот француски качувач, Патрик Едланже? Преку животите на качувачите денес, кои го продолжуваат патот започнат од „Човекот со русата коса“ и преку зборовите на неговите современици = партнери во качувањето, се оформува портретот за овој нетипичен човек, кој ги трансформираше своите подвизи во философија на живеење.

Партнери

Поддржано од

Член на: