„Облогот“, Баптист, Детурк, Франција, 2022, 54'

По долга дискусија помеѓу двајца пријатели, направен е облог. Предизвикот е да се направи филм во само една година, за животните во природата во француските планини - конкретно за вид на птица која станува многу ретка и на која и се заканува исчезнување.

Предизвикот е да се патува во планините, од Алпите до Пиринеите, да се откријат овие птици и диверзитетот во планините. Многу интересен и едукативен филм, кој зборува за односот на луѓето со планините.

Партнери

Поддржано од

Член на: