„Долините на Ланзовиот саламандер“, Марко Тесаро, Италија, 2022, 8'

Ланзовиот саламандер може да се најде само во мал број на долини во Котските Алпи, на границата помеѓу Франција и Италија. Ова е многу интересен, но и екстремно ранлив вид од аспект на конзервација, со оглед на тоа што го нема на ниту едно друго место во светот.

Партнери

Поддржано од

Член на: