„Аравали - работа за преживување“, Акшај Џаин, Индија, 2023, 27'

Во овој документарен филм, примарната дискусија се води околу напорите на Пукар фондацијата, да ги претвори неплодните земјишта околу селото Алсигар, во многу плоден регион, садејќи бројни видови на растенија и превземајќи многу други активности.
Ова се прави со поддршка на локалните земјоделци, нивните семејства, како и локалните власти - со цел да се обезбедат поголеми шанси оваа акција да успее. Снимањето на филмот е документ за следните генерации - да учат и да продолжат да го прават тоа во иднина.
Во 2020-тата година, посадени беа 10000 растенија, а дополнително беа дадени и насади на култури од интрес на семејствата согласно нивните лични потреби...


Партнери

Поддржано од

Член на: